מחירון ומסלולים

פירוט הפיצ'רים והיכולות בין המסלולים השונים

עסקים מתחילים

₪ לחודש 149 5 משתמשים כלולים בחבילה
 • מספר צ'אטבוטים בחבילה: 2
 • לקוחות כלולים בחבילה: 1,000​
 • פלטפורמות לצ'אטבוטים
 • Facebook
 • Instagram
 • Whatsapp (רישמי Cloud API)
 • Whatsapp (רישמי BSP)
 • Omni-Channel
 • Google My Business
 • הודעות SMS
 • נתב שיחות ומרכזיה
 • צ'אט מבוסס Web לאתר
 • Slack
 • Viber
 • WeChat
 • Intercom
 • VK
 • JivoChat
 • ChatWoot
 • פיצ'רים במערכת
 • אינטגרציות
 • תבניות צ'אטבוטים מוכנים לשימוש
 • אפליקציות מוכנות
 • לוחות בקרה
 • דיוור
 • ניהול מוצרים וחנות דיגיטלית
 • אינטגרציות
 • Make - Formely Integromat
 • Zapier
 • Pabbly
 • Integrately
 • מערכת אחסון
 • Google Sheets
 • Cloudinary
 • S3 Storage
 • Mongo DB
 • חנויות דיגיטליות - Ecommerce
 • Shopify
 • WooCommerce
 • Facebook Business Catalog
 • Stripe
 • Paypal
 • מיילים ודיוור
 • Gmail
 • Mail Chimp
 • Sendgrid
 • SMTP Profile
 • מערכות נוספות
 • Facebook Ads
 • Facebook Groups
 • Google Tag Manger
 • Slack Webhook
 • מערכות Live Chat
 • Webhook
 • Intercom
 • FreshChat
 • Front
 • JivoChat
 • ChatWoot
 • Drift
 • Slack Agent
 • בינה מלאכותית - AI
 • Open AI
 • Dialog Flow

עסקים פלוס+

₪ לחודש 299 5 משתמשים כלולים בחבילה
 • מספר צ'אטבוטים בחבילה: 2​
 • לקוחות כלולים בחבילה: 5,000​
 • פלטפורמות לצ'אטבוטים
 • Facebook
 • Instagram
 • Whatsapp (רישמי Cloud API)
 • Whatsapp (רישמי BSP)
 • Omni-Channel
 • Google My Business
 • הודעות SMS
 • נתב שיחות ומרכזיה
 • צ'אט מבוסס Web לאתר
 • Slack
 • Viber
 • WeChat
 • Intercom
 • VK
 • JivoChat
 • ChatWoot
 • פיצ'רים במערכת
 • אינטגרציות
 • תבניות צ'אטבוטים מוכנים לשימוש
 • אפליקציות מוכנות
 • לוחות בקרה
 • דיוור
 • ניהול מוצרים וחנות דיגיטלית
 • אינטגרציות
 • Make - Formely Integromat
 • Zapier
 • Pabbly
 • Integrately
 • מערכת אחסון
 • Google Sheets
 • Cloudinary
 • S3 Storage
 • Mongo DB
 • חנויות דיגיטליות - Ecommerce
 • Shopify
 • WooCommerce
 • Facebook Business Catalog
 • Stripe
 • Paypal
 • מיילים ודיוור
 • Gmail
 • Mail Chimp
 • Sendgrid
 • SMTP Profile
 • מערכות נוספות
 • Facebook Ads
 • Facebook Groups
 • Google Tag Manger
 • Slack Webhook
 • מערכות Live Chat
 • Webhook
 • Intercom
 • FreshChat
 • Front
 • JivoChat
 • ChatWoot
 • Drift
 • Slack Agent
 • בינה מלאכותית - AI
 • Open AI
 • Dialog Flow
מומלץ

חברות

₪ לחודש 499 7 משתמשים כלולים בחבילה
 • צ'אטבוטים כלולים בחבילה: 3​
 • לקוחות כלולים בחבילה: 10,000​
 • פלטפורמות לצ'אטבוטים
 • Facebook
 • Instagram
 • Whatsapp (רישמי Cloud API)
 • Whatsapp (רישמי BSP)
 • Omni-Channel
 • Google My Business
 • הודעות SMS
 • נתב שיחות ומרכזיה
 • צ'אט מבוסס Web לאתר
 • Slack
 • Viber
 • WeChat
 • Intercom
 • VK
 • JivoChat
 • ChatWoot
 • פיצ'רים במערכת
 • אינטגרציות
 • תבניות צ'אטבוטים מוכנים לשימוש
 • אפליקציות מוכנות
 • לוחות בקרה
 • דיוור
 • ניהול מוצרים וחנות דיגיטלית
 • אינטגרציות
 • Make - Formely Integromat
 • Zapier
 • Pabbly
 • Integrately
 • מערכת אחסון
 • Google Sheets
 • Cloudinary
 • S3 Storage
 • Mongo DB
 • חנויות דיגיטליות - Ecommerce
 • Shopify
 • WooCommerce
 • Facebook Business Catalog
 • Stripe
 • Paypal
 • מיילים ודיוור
 • Gmail
 • Mail Chimp
 • Sendgrid
 • SMTP Profile
 • מערכות נוספות
 • Facebook Ads
 • Facebook Groups
 • Google Tag Manger
 • Slack Webhook
 • מערכות Live Chat
 • Webhook
 • Intercom
 • FreshChat
 • Front
 • JivoChat
 • ChatWoot
 • Drift
 • Slack Agent
 • בינה מלאכותית - AI
 • Open AI
 • Dialog Flow

ארגונים

₪ לחודש 1,290 10 משתמשים כלולים בחבילה
 • צ'אטבוטים כלולים בחבילה: 5​
 • לקוחות כלולים בחבילה: 50,000​
 • פלטפורמות לצ'אטבוטים
 • Facebook
 • Instagram
 • Whatsapp (רישמי Cloud API)
 • Whatsapp (רישמי BSP)
 • Omni-Channel
 • Google My Business
 • הודעות SMS
 • נתב שיחות ומרכזיה
 • צ'אט מבוסס Web לאתר
 • Slack
 • Viber
 • WeChat
 • Intercom
 • VK
 • JivoChat
 • ChatWoot
 • פיצ'רים במערכת
 • אינטגרציות
 • תבניות צ'אטבוטים מוכנים לשימוש
 • אפליקציות מוכנות
 • לוחות בקרה
 • דיוור
 • ניהול מוצרים וחנות דיגיטלית
 • אינטגרציות
 • Make - Formely Integromat
 • Zapier
 • Pabbly
 • Integrately
 • מערכת אחסון
 • Google Sheets
 • Cloudinary
 • S3 Storage
 • Mongo DB
 • חנויות דיגיטליות - Ecommerce
 • Shopify
 • WooCommerce
 • Facebook Business Catalog
 • Stripe
 • Paypal
 • מיילים ודיוור
 • Gmail
 • Mail Chimp
 • Sendgrid
 • SMTP Profile
 • מערכות נוספות
 • Facebook Ads
 • Facebook Groups
 • Google Tag Manger
 • Slack Webhook
 • מערכות Live Chat
 • Webhook
 • Intercom
 • FreshChat
 • Front
 • JivoChat
 • ChatWoot
 • Drift
 • Slack Agent
 • בינה מלאכותית - AI
 • Open AI
 • Dialog Flow